Praktisk information
Gynækolog Stinne Holm Bergholdt

GYNÆKOLOG 
STINNE HOLM BERGHOLDT

Personlig, professionel
og nærværende

-

telefon, 66136012
Telefontid, 9-11 mandag - torsdag

Vestergade 39, 3 tv
5000 Odense C

Find vej

Klinikken er beliggende Vestergade 39, 3. sal, i hjertet af Odense lige midt i gågaden og tæt på Banegårdscenteret og letbanestoppet ved Albani Torv.

Der er gode parkeringsmuligheder i det nærliggende parkeringshus i Store Gråbrødrestræde, under Magasin eller under Fisketorvet.

Du kan benytte hovedindgangen fra Vestergade eller bagindgangen via Store Gråbrødrestræde gennem porten, hvor der findes elevator.

Booking af konsultation

Ønsker du en tid i klinikken kræver det en henvisning fra din egen læge. Når denne er afsendt fra egen læge, kan du kontakte os telefonisk i klinikkens telefontid, hvor vi vil booke en tid til dig. Hvis du allerede er i et forløb hos os eller tidligere har været det, kan du kontakte os via sikker mail på lægevejen.dk. Via lægevejen.dk kan du der er i et forløb i klinikken desuden skrive til os ved spørgsmål, og herigennem kan vi skrive til dig, fx med svar på prøver.

Du kan skrive til os via lægevejen.dk via dette link:

Lægevejen

SMS påmindelse

Hvis dit nummer er oprettet i vores system, vil du modtage en sms 7 hverdage før din tid i klinikken. Dette foregår automatisk via vores it-system, og beskeden kan derfor ikke besvares.

Hvis du vil melde afbud, skal du derfor altid kontakte klinikken telefonisk eller via lægevejen.dk

Afbud

• Afbud bedes meddeles klinikken telefonisk eller på Lægevejen.dk i god tid eller senest 1-2 dage før planlagte konsultation

• Ved udeblivelse uden afbud fra planlagt undersøgelse opkræves et gebyr på 250,00 kr.

• Ved udeblivelse fra et planlagt operativt indgreb opkræves et gebyr på 500,00 kr.

Ventetider

Ventetid på konsultation afhænger af hvilken problemstilling, du er henvist med. Hvis der er mistanke om alvorlig sygdom i underlivet, vil du blive undersøgt hurtigst muligt. Ellers visiteres henvisningen efter symptomernes sværhedsgrad, og der tilstræbes så kort ventetid som muligt. Vi forsøger bedst muligt at afsætte den tid til dig, som vi ud fra henvisningen vurderer, der er behov for. Klinikken har i perioder længere ventetid, hvorfor det er vigtigt, at du ved ønske om ændring eller aflysning af din tid kontakter klinikken i så god tid som muligt, så vi har mulighed for at tilbyde tiden til en anden patient.

Før den første konsultation

Inden din første aftale i klinikken beder vi dig udfylde et spørgeskema, som du får udleveret, når du møder i klinikken. Du må derfor gerne møde lidt før det aftalte tidspunkt :) Skemaet hjælper lægen til at få et overblik over din situation da fx andre sygdomme, medicin, tidligere sygdomme eller operationer vil kunne påvirke de symptomer, du er henvist med og hvordan de skal tolkes. Hvis du tager forskellig slags medicin, beder vi dig medbringe din medicinliste.
Hvis du og din partner er henvist til fertilitetsudredning og -behandling beder vi jer udfylde hver jeres spørgeskema, når i kommer første gang.

Menstruation ved undersøgelsen

Du må gerne have din menstruation når du skal undersøges- på nær hvis du skal have lavet almindeligt celleskrab, for her forstyrrer blodet cellerne i skrabet.

Behov for tolk

Vi bruger kun professionelle tolke, så hvis du har brug for tolk, kan vi hjælpe med at bestille en sådan. Tolken kan enten møde med dig i klinikken eller tolke via video eller telefon. Vi bestræber os på at bestille kvindelige tolke, men det er ikke altid muligt.

Persondataoplysninger

Når du er patient hos os, behandler vi dine personoplysninger. Vi er i den forbindelse forpligtet til at give dig en række informationer, som du finder i denne persondatapolitik.

01 — Hvem er Vi

Speciallæge Stinne Holm Bergholdt Aps, CVR-nr. 43649019, er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. Du kan altid kontakte klinikken, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, enten på mail: gynækolog@holmbergholdt.dk eller telefon: 66136012.

02 — HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG HVORFOR

Når du er patient hos os, behandler vi en række forskellige personoplysninger om dig. I det følgende kan du læse mere om de kategorier af personoplysninger, vi kan komme ud for at behandle om dig, og til hvilke formål vi behandler dem. Vi behandler følgende personoplysninger, når du er patient hos os:

1. Almindelige personoplysninger, herunder fx navn, kontaktoplysninger, adresse, CPR-nummer, betalingsoplysninger, pas-/kørekortkopi, beskæftigelse, oplysninger om vægt, ryge-/alkoholvaner samt oplysninger om donorsæd, behandlingsforløb og resultater og genetiske og biometriske data, som ikke er indsamlet med henblik på identifikation.

2. Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”), herunder oplysninger om race og etnisk oprindelse samt helbredsoplysninger.

Vi behandler primært dine personoplysninger til det formål at kunne give dig den aftalte behandling i klinikken, jf. persondataforordningens art. 6(b) og for at kunne overholde vores retlige forpligtelser, jf. persondataforordningens art. 6(c) og art. 9(f). Vi behandler dit CPR-nummer for at sikre entydig identifikation, for at overholde vores retlige forpligtelser, og når offentlige myndigheder kræver videregivelse heraf, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Såfremt vores behandling af dine personoplysninger kræver dit samtykke, beder vi dig særskilt om samtykke i forbindelse med indsamlingen. Et sådant samtykke kan altid tilbagekaldes, hvilket dog ikke påvirker lovligheden af vores behandling frem til tilbagekaldelsen. Vi indsamler primært oplysninger direkte fra dig eller fra relevante offentlige myndigheder efter forudgående aftale med dig. Du er ikke forpligtet til at afgive dine personoplysninger til os eller til at give os tilladelse til at indsamle oplysninger fra offentlige myndigheder, men hvis ikke du ønsker at afgive visse personoplysninger, kan dette betyde, at vi ikke kan give dig den ønskede behandling.

03 — HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for din behandling hos os, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlige.

I forbindelse med din behandling kan vi komme ud for at videregive dine personoplysninger til følgende overordnede kategorier af modtagere og databehandlere:

1. Drift- og softwareleverandører samt andre databehandlere

2. Koncerninterne selskaber

3. Offentlige myndigheder

Listen er ikke udtømmende. Dette betyder, at vi kan komme ud for at videregive dine personoplysning til andre modtagere.

Hvis vi videregiver dine personoplysninger til modtagere, som er del af en international organisation eller etableret i lande udenfor EU/EØS, som ikke sikrer et tilstrækkeligt overførselsgrundlag, vil vi altid sikre, at der foreligger et tilstrækkeligt overførselsgrundlag forud for overførslen til det pågældende tredjeland, herunder fx ved indgåelse af EU kommissionens standardkontrakter.

04 — HVOR LÆNGE BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de formål dine personoplysninger er indsamlet.

Vi er underlagt en række retlige forpligtelser til at opbevare oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med din behandling, herunder blandt andet journalføringsloven, hvorefter vi skal opbevare journaler i 10 år efter behandlingens afslutning.

Alt afhængig af hvilken behandling du modtager, kan vi være retligt forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i op til 30 år efter behandlingen er afsluttet.

05 — SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har stor fokus på, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

Vi vurderer løbende de risici, der kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/ændret og mod uautoriseret offentliggørelse eller utilsigtet adgang.

For at undgå tab af personoplysninger, foretager vi løbende backup af vores systemer, ligesom vi anvender kryptering eller andre sikkerhedsforanstaltninger, hvor det er nødvendigt.

Endelig uddanner vi vores medarbejdere i sikker og forsvarlig håndtering af personoplysninger, ligesom alle vores medarbejdere har tavshedspligt i enhver henseende.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

06 — DINE RETTIGHEDER

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder overfor os.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller ønsker at gøre disse rettigheder gældende overfor os, kan du altid kontakte os, som anført ovenfor under pkt. 1.

Dine rettigheder:

• Indsigt. Du har ret til at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig.

• Berigtigelse. Hvis vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du som udgangspunkt ret til at for sådanne urigtige personoplysninger om dig rettet.

• Sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet de personoplysninger, vi behandler om dig.

• Begrænsning af behandling. I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.

• Indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

• Dataportabilitet. I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på datatilsynet.dk.

07 — KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, men vi håber selvfølgelig, at du vil kontakte os først, så vi forhåbentlig kan finde en løsning.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på datatilsynet.dk.

08 — FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER AF DENNE POLITIK

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.