Inseminationsbehandling og hormonbehandling

GYNÆKOLOG 
STINNE HOLM BERGHOLDT

Personlig, professionel
og nærværende

-

telefon, 66136012
Telefontid, 9-11 mandag - torsdag

Vestergade 39, 3 tv
5000 Odense C

Insemination er en fertilitetsbehandling, hvor sæden føres direkte op i kvindens livmoder. Inseminationsbehandling kan udføres med partners sæd (IUI-H) eller donorsæd (IUI-D) i enten kvindens naturlige cyklus eller i en såkaldt stimuleret cyklus.

Behandlingsforløbet

Inseminationsbehandling kan udføres i kvindens naturlige cyklus eller forudgået af mild hormonstimulation i form af tabletter i 5 dage efterfulgt af en enkelt dag med en hormonindsprøjtning, i en såkaldt stimuleret cyklus. Hvilken behandling, dergiver mening for jer vurderes ved forundersøgelsen.

Forløbet starter altid ved den første blødningsdag, hvor du skal kontakte os. Typisk skal man starte på tabletterne på 2-3. cyklus- (blødnings-) dag. Hvis du starter med at bløde i weekenden kontakter du os mandag morgen, og kan næsten altid starte op der.

I den naturlige cyklus times inseminationen efter kvindens ægløsning (der fremkaldes med en ægløsningssprøjte når den ledende ægblære har den rigtige størrelse- hvilket følges med ultralydsscanninger), så sæden møder ægget på det mest optimale tidspunkt. Hormonstimulation kan også vælges uden efterfølgende insemination, hvis årsagen til infertiliteten er manglende ægløsning (fx vedPCOS), og mandens sædkvalitet samtidig er helt normal.

Formålet med hormonbehandlingen er at stimulere ægblærer (follikler) til vækst og modning, samtidig med, at tidspunktet for ægløsning times præcist til den efterfølgende insemination. I den stimulerede cyklus dannes typisk 2-3 æg per behandling i modsætning til det ene æg, der modnes i en naturlig cyklus. Jo flere æg, der modnes, desto større er sandsynligheden for graviditet, men samtidig øges risikoen for graviditet med mere end 1 foster (dvs tvillinger eller trillinger), hvilket vi så vidt det er muligt, gerne vil undgå. Derfor anbefales det også at afbryde behandlingen, hvis der er modnet mere end 3 ægblærer ved ægløsningstidspunktet.

Udviklingen af ægblærer følges nøje med ultralydsscanning af kvindens æggestokke. Første scanning foregår omkring 10-12. cyklusdag. Hvis din cyklus er meget kort scanner vi et par dage tidligere, og er den meget lang, et par dage senere. Dette aftales ved den indledende samtale.

Når ægblæren/-blærerne har den rigtige størrelse, planlægges tidspunktet for insemination. Hos nogle kvinder er det nok at scanne en enkelt gang, mens andre kvinder følges med flere scanninger, inden det optimale tidspunkt for inseminationen kan bestemmes.

Insemination udføres i de timer, hvor ægløsningen sker. Forud for inseminationen tager kvinden en indsprøjtning, som giver ægløsning ca. 36 timer efter. På dette tidspunkt foretages selve inseminationen i livmoderen. Typisk tages indsprøjtningen derfor om aftenen ved 21-22-tiden og inseminationen udføres 1 ½ døgn senere, midt på formiddagen.

Inseminationen


Selve inseminationen foregår ved, at den oprensede sæd placeres i livmoderen via et tyndt plastikkateter. Ved at indføre sæden i toppen af livmoderen forøges det antal sædceller, som når ud i æggelederne, hvor befrugtningen sker. Hermed øges chancen for graviditet.

Under inseminationen ligger kvinden i gynækologisk leje, og er lettest hvis kvinden har en (halv-) fuld blære. Proceduren varer kun få minutter og er ofte helt smertefri. I enkelte tilfælde kan der forekomme menstruationslignende murren under og efter proceduren, og muligvis også en lille pletblødning. Dette påvirker ikke graviditetschancen.

Sædprøven

Hvis mandens sæd skal anvendes til inseminationen, skal sædprøven afleveres på klinikken samme dag, som inseminationen skal finde sted, mellem kl. 7.45-8.15 på hverdage.

Har I mindre end 1 times transporttid til klinikken, kan sædprøven laves hjemme hos jer selv og medbringes i det udleverede bæger. Under transporten skal bægeret med sædprøven opbevares helt ind til kroppen direkte på huden, så den holder sig varm, fx under blusen. Hvis transporttiden til klinikken er over 1 time, kan sædprøven laves på klinikken.

Vi anbefaler, at der ikke har været sædafgang i 2 dage forud for, at sædprøven skal laves.

Før insemination oprenses sæden i vores laboratorium ved den såkaldte ”swim up” teknik. Det betyder, at de bevægelige sædceller i sædvæsken isoleres, hvorved de bedste sædceller udvælges til inseminationen.

Inseminationsbehandling kræver en sædkvalitet over 4 mio/ml. Hvis den er lavere, er graviditetschancen for lav til, at denne type behandling giver mening. I det tilfælde anbefales IVF behandling.

Hvis du/i skal anvende donorsæd til inseminationsbehandlingen (IUI-D) skal du selv bestille den fra sædbanken, når behandlingen opstartes. Ofte reserveres sæden og sendes først til klinikken, når du/i er blevet scannet på 10-12. cyklusdag og datoen for inseminationen kendes. Aktuelt skal du/i selv betale for donorsæden, men der arbejdes i Regionen på, at der kan udbetales refusion for denne udgift.

Ved insemination med donorsæd som enlig eller par i kvinde-kvinde forhold, skal man huske at udfylde relevant blanket for  forældreskab som enlig eller medmoderskab FØR behandlingen påbegyndes. Blanketter kan findes via nedenstående link:

https://lgbtfamilie.dk/lgbt-familiedannelse/foraeldreskab

Uønskede virkninger

I nogle tilfælde virker stimulationsbehandlingen bedre/kraftigere end forventet, så kvindens æggestokke producerer flere end de 2-3 ægblærer. Herved er risikoen for tvillinger eller trillinger for stor til at behandlingen kan gennemføres. Hvis der er rigtig mange ægblærer kan kvinden desuden opleve symptomer på overstimulation.

Almindelige bivirkninger ved stimulationsbehandlingen er træthed, oppustethed, kvalme, brystspændinger, hovedpine og humørsvingninger. Ægløsningssprøjten kan give mavesmerter og øget mængde udflåd.


Graviditetstest

14 dage efter inseminationen skal du tage en almindelig graviditetstest, som du kan købe på apoteket eller i supermarkedet. Det er vigtigt, at du tager testen for graviditet, også selvom du har fået blødning/menstruation. Det er bedst at anvende den første morgenurin til testen. Chancen for at opnå graviditet er 15-20 % per cyklus. Denne succesrate afhænger af flere faktorer, bl.a. kvindens alder og ægreserve, samt af mandens sædkvalitet.

Hvis graviditetstesten er positiv, tilbyder vi en graviditetsscanning i 7. graviditetsuge. Du bedes kontakte klinikken og selv bestille en tid til scanningen.

Hvis testen er negativ kan i tilmelde jer en ny behandling allerede på den blødning, der kommer ca. 14 dage efter inseminationen.

Normalt gennemføres højst 3 behandlinger i naturlig cyklus (hvis det vurderes at give mening) og/eller 3 behandlinger i stimuleret cyklus.

Hvis det endnu ikke er lykkes at opnå graviditet herefter, anbefales henvisning til enten privat eller offentlig Fertilitetsklinik mhp. IVF-behandling.